Glitterverbod in Europa! (2024)

Geplaatst op: 04-10-2023 om 09:58:10 | Wendy Kranen | Tags: Lecenté, Nail Artists

Glitterverbod in Europa! (1)

Glitterverbod in de EU

Zoals je wellicht via de media vernomen hebt, staat er een glitter verbod op de agenda. Deze zal in gaan op 15 oktober 2023. Het gaat om glitters en plastic beads die kleiner zijn dan 5 mm, kortom vrijwel alle glitters die wij gebruiken! De reden voor dit verbod is het terugdringen van de plastic soep. Als deeltjes kleiner zijn dan 5 mm, dan zijn ze bijna niet uit het water en de oceanen te filteren. Met regelmaat worden er glitters en plastic deeltjes gevonden in dieren en soms zelfs mensen. Een zeer legitieme reden dus!

De nagelbranche

Alleen komt het verbod nu een klein beetje onverwachts voor onze branche. En dat is eigenlijk omdat onze branche niet goed heeft opgelet. De aankondiging van het glitter verbod is al in 2017 voor het eerst gemeld (zie https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/3748821/milieuorganisaties-willen-verbod-op-glitters-het-komt-allemaal-de-natuur). Maar zoals dat gaat met een dreigend verbod, schuift iedereen het terzijde en gaat het vrolijk door. Een paar dagen geleden is het verbod bekrachtigd en gaat het dus in op 15 oktober. En nu is iedereen in paniek ;). Dat komt ook omdat het een beetje onduidelijk is wanneer en op wie het verbod wordt toegepast. Glitters mogen namelijk wel in de industrie toegepast blijven worden, maar niet in cosmetica. Verder gaat het er vooral om dat de losse glitters direct verbannen worden, maar de glitters die ergens in verwerkt zijn of verwerkt worden, mogen de komende 4 tot 12 jaar nog wel verkocht worden. Glitter nagellak is weer wel toegestaan.

Tsja... waar vallen wij nu onder als nagelstylisten? In principe zijn we natuurlijk industrie, want wij werken voor ons beroep met glitters. Maar we werken ook met cosmetica. We werken met losse glitters, maar die verwerken we in nagels waarmee we de glitters vastzetten. En natuurlijk hebben we ook glittergel(lak) en glitteracryl waar de glitters al in vermengd zitten. Een lastige inschatting van de situatie dus! Van wat ik tot nu toe uit diverse bronnen begrijp is dat er vanaf 15 oktober geen losse glitters meer verkocht mogen worden door een fabrikant. Wij zijn geen fabrikant maar een distributeur, dus zoals ik het begrijp mogen wij onze voorraad wel uitverkopen, maar geen nieuwe meer aankopen. Jullie als nagelstylisten mogen de glitters nog wel blijven gebruiken in de salons en het aankopen bij de distributeur, zolang de voorraad strekt. Maar, let op: dit is zoals wij de regels nu interpreteren! Het kan ook zomaar zijn dat we na 15 oktober ook geen glitters meer aan jullie mogen verkopen. Dat betekent dat ik ervoor gekozen heb om alle glitters uit te verkopen met 50% korting. Dit is per direct actief in onze webshop. Je hoeft geen code hiervoor in te vullen. Dit zodat jullie zelf een voorraad kunnen opbouwen met de glitters, zodat je voorlopig vooruit kan. Shop je glitters hier: https://www.pika-nails.nl/webshop/nail-art/glitters/

De toekomst

Verdwijnen de glitters dan helemaal uit de branche? Nee, dat denk ik niet. Maar er moet hard gewerkt worden aan een biodegradable, organisch afbreekbare variant. Die zijn er al wel, maar we hebben slechts 12 glitterkleuren hiervan, ten overstaan van 500 'gewone' glitters. Ook zijn die bio kleuren nog 'saai' omdat ze alleen kleur hebben en de echte sparkle nog mist. Het zal nog jaren dus voordat we weer op hetzelfde glitterniveauzittenalsnu.

Wat nu te doen?

Wat kan je met je huidige glitters doen om de milieu overlast zoveel mogelijk te beperken?

  • Wees spaarzaam met je glitters
  • Zorg dat je niet gebruikte glitters opvangt en terug in je potje doet
  • Laat je klanten niet met hun vingers in een glitterpotje dippen
  • Zorg dat je je kleding goed glittervrij maakt in de salon en zuig dit op. Gooi kleding niet met glitters in de wasmachine
  • Verwijder zoveel mogelijk losse glitters voordat je de handen wast (zowel je klant als jij). Hiermee voorkom je dat glitters in het water terecht komen
  • Probeer je glitters zoveel mogelijk te mengen in nagelproducten, zodat ze nietlosrondvliegen
  • Seal losse glitters zoveel mogelijk in met topcoat enzetzevast

Updates

Mocht er wat veranderen aan bovenstaande, dan laat ik het jullie weten! Mocht je zelf wat tegenkomen wat anders is, laat het mij dan ook weten. Ik ben benieuwd hoe het verbod zal gaan uitpakken. Glitter is Litter, absoluut. Maar een branche zonder GlitterisBitter!;)

Liefs,

Wendy

Shop dus snel je glitters met 50% korting! Op = op!

https://www.pika-nails.nl/webshop/nail-art/glitters/

Terug

Glitterverbod in Europa! (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Msgr. Benton Quitzon

Last Updated:

Views: 6676

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 90% of readers found this page helpful

Author information

Name: Msgr. Benton Quitzon

Birthday: 2001-08-13

Address: 96487 Kris Cliff, Teresiafurt, WI 95201

Phone: +9418513585781

Job: Senior Designer

Hobby: Calligraphy, Rowing, Vacation, Geocaching, Web surfing, Electronics, Electronics

Introduction: My name is Msgr. Benton Quitzon, I am a comfortable, charming, thankful, happy, adventurous, handsome, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.