De Sa begint hoofdstuk als personal trainer en loopt stage bij Ajax: 'Ik loop mee met Ajax Onder 14' (2024)

Lesly de Sa heeft eennieuwe passie gevonden. De voormalig speler van Ajax heeft gedurende zijncarrière als profvoetballer vaker dan gewenst te maken gehad met blessureleed,maar – zoals een wijs man ooit zei – elk nadeel heeft zijn voordeel. Hetpositieve in De Sa kwam naar boven en hij besloot zijn ervaring in te zetten omanderen te helpen. Van talent in het eerste van Ajax naar personal trainer bijzijn eigen Lesly de Sa Sports en nu – als 29-jarige - actief bij de amateurtakvan de Amsterdamse club De Sa vertelt erover in gesprek met Ajax Showtime.

Als negenjarig jochie kwam hij al in 2002 in dejeugdopleiding van Ajax terecht. Hij moest vervolgens tot 2011 wachten op eenkans in Ajax 1, maar zijn geduld werd beloond. Hij debuteerde onder leiding vanFrank de Boer en kwam uiteindelijk tot een respectabel aantal van twintigwedstrijden voor de club. Geheel doorbreken deed hij niet, maar dat betekent niet dat hij met een negatief gevoel terugkijkt op de periode. ‘Ik kijk ergeweldig op terug. Alles waar ik van heb gedroomd, heb ik er bereikt. Van jongsaf aan wilde ik al bij Ajax spelen. Ik ben er een soort van opgegroeid. Ik waser bijna meer dan thuis. Het was voor mij een geweldige tijd.’ De eerlijkheidgebiedt De Sa wel te zeggen dat hij er graag meer uit had willen halen. ‘Natuurlijkhad je meer wedstrijden willen spelen in het eerste, maar ik ben wel kampioengeworden en ik heb het eerste gehaald. Dat is voor mij het ultieme.’

In 2014 werd De Sa verhuurd aan Go Ahead Eagles, wat hetbegin van het einde van een tijdperk bij Ajax betekende. Officieel bleef hijnog even onder contract staan bij Ajax, maar hij werkte zijn wedstrijden af inDeventer. Ondanks het feit dat er voor hem weinig tot geen ruimte meer was inAmsterdam, vertelt De Sa altijd goed te zijn behandeld. Bovendien is hij DeBoer zeer dankbaar voor zijn kans op het hoogste podium. Onder de oefenmeesterdebuteerde hij en maakte hij minuten op het hoogste niveau. ‘Op een gegevenmoment was ik niet zeker meer van veel speeltijd. Ze kozen ervoor me teverhuren’, aldus de vleugelaanvaller. ‘Ik ben alsnog blij met hoe ik benbehandeld. Ieders carrière loopt anders. De een breekt door, de ander niet enweer een ander bereikt het via een omweg. Ik wilde iets meer zekerheid opspeeltijd hebben om me door te ontwikkelen. Toen koos ik er ook voor om me telaten verhuren.’

Na huurperiodes bij Go Ahead Eagles en Willem II – beide metwisselend succes – koos De Sa voor het eerst écht voor een avontuur. Hij nameen duik in het diepe en maakte op definitieve basis de overstap naar SlovanBratislava uit Slowakije. Het zorgt ervoor dat hij deels uit beeld raakt bij deNederlandse voetballiefhebber, maar spijt heeft hij allerminst. ‘Bij Go AheadEagles ben ik veel geblesseerd geweest en bij Willem II speelde ik de ene periodewel en de andere periode weer wat minder. Toen dacht ik dat een nieuwe omgevingme zou helpen. Toen heb ik ervoor gekozen naar het buitenland te gaan. Ik heber geen spijt van. Ik stond achter alle keuzes die ik heb gemaakt. Ik heb heter ook naar mijn zin gehad met mijn vriendin. Het is best een behoorlijk niveau,maar het is wel heel anders. Technisch zijn ze minder, maar ze hebben echt eenover-mijn-lijk-mentaliteit. Dat wordt in Nederland onderschat.’

De Sa sluit toekomst in betaald voetbal niet uit

Het was hiermee nog niet gedaan, want zijn voetbalcarrièrebracht De Sa via Slovan Bratislava nog langs TOP Oss, AFC Eskilstuna (uitZweden, red.), Tsarsko Selo (Uit Bulgarije, red.) én naar zijn huidige club: deAjax Amateurs. Hij heeft daarmee – in elk geval voor even – gedag gezegd tegenhet betaald voetbal. Een definitieve keuze is dat echter niet per se. ‘Je weet nooit hoe het leven loopt, maar opdit moment focus ik me op mijn bedrijf en de Ajax Amateurs. Je weet nooit water gaat gebeuren. Als er een kans voorbij komt, kan ik er altijd over nadenken.’

Voor nu richt De Sa zich op een carrière als personaltrainer. Het lijkt wellicht uit het niets te komen, maar niets is minder waar.‘Ik heb best veel blessures gehad in mijn carrière. Op een gegeven momentscheurde ik mijn achterste kruisband af en heb ik twee jaar lang gerevalideerd.Toen begon de interesse in het helpen van mensen. Het is een heel mooi proceshoe je mensen kunt motiveren en zelfvertrouwen aan de mens kunt geven. Je helptze om een doel te bereiken. De blessures die ik heb gehad, hebben ook weerdeuren geopend. Ik ben een ervaring rijker geworden. Ik gun niemand eenblessure in zijn carrière, maar bij mij het is toch ergens goed voor geweest.’De oud-Ajacied zet zich in voor ieder individu, maar zijn hart ligt alsvanzelfsprekend nog bij de voetbalwereld. ‘Ik kom uit de voetballerij en dusvind ik het ook heel leuk om voetballers naar me toe te trekken. Ik wilproberen om zowel hun fysieke als mentale niveau op topniveau te krijgen, zodatze er meer uit kunnen halen. Veel mensen onderschatten het fysieke gedeelte.Als je fysiek in orde bent, kun je een nog betere speler zijn en worden.’

Om het door De Sa vertelde verhaal een lichaam te geven,nemen we Dusan Tadic als voorbeeld. De captain van het huidige Ajax is héttoonbeeld van wat een goede fysieke gesteldheid voor je kan betekenen. ‘Zeker,als je ziet hoe hij er op zijn leeftijd fysiek nog aan toe is. Hij speelt zoveel wedstrijden achter elkaar zonder wedstrijden te missen. Dat zegt wel iets.Als je niet fit bent, kun je er niet alles uit halen wat je in je hebt. Je kuntniet de juiste of niet genoeg acties maken in een wedstrijd. In de top moet jeook gewoon veel meters maken, anders ga je het niet halen.’

De vriendschap tussen De Sa en Frenkie de Jong

Wanneer de ervaren voetballer via social media bekendmaaktdat hij verdergaat als personal trainer, duikt al snel een foto van Frenkie deJong op. Hij is aanwezig in de ruimte waarin De Sa mensen begeleidt. De tweezijn vrienden, iets dat ze hebben overgehouden aan hun gezamenlijke tijd bijWillem II in Tilburg. Bovendien traint de buitenspeler Mikky Kiemeney, de vriendin van De Jong. ‘Ik heb hem leren kennen bij Willem II, we zijn altijdbevriend gebleven. Ik vind hem een topjongen. Hij is altijd zichzelf geblevenen dat vind ik mooi om te zien. Zijn vriendin Mikky en mijn vriendin zijn ookgoede vrienden geworden en gebleven. Ik vind het echt hele mooie en aardigemensen. Frenkie en ik zijn gewoon vrienden. Hij is ook een voorbeeld van eentopvoetballer. Hoe veel hij ervoor doet en hoe fit hij is…’

Personal training is een volgend hoofdstuk in het leven vanDe Sa. Aan het voetbal hield hij onder andere vrienden en kennis over, maar wathoopt hij dat zijn nieuwe job hem zal brengen? ‘In het voetbal was ik heel ergop mezelf gericht. Ik wilde beter worden en de beste zijn. Het helpen vanmensen geeft me nu heel veel voldoening. Ik word soms al blij als mensen eengewicht kunnen wegduwen die ze nog nooit hebben weggeduwd. Ik vind het mooi omte zien hoe trots ze dan zijn. Je bouwt ook relaties op met mensen als je vakerin de week met ze aan het trainen bent. Het geeft voldoening om mensen tehelpen en niet alleen aan jezelf te denken. Je brengt mensen dingen waarvan zenooit dachten dat ze het zouden kunnen bereiken.’

Als vanzelfsprekend heeft de speler van de Ajax Amateursdoelen gesteld alvorens hij begon aan zijn nieuwe job. Hij is druk met hetverwezenlijken van die doelen en vertelt erover. ‘Ik ben nu bezig met hetzoeken van een veld om ook voetballers te kunnen trainen. Eén-op-één op hetveld. Ik wil dat voetballers bij mij komen trainen op fysiek, maar ook optechnisch en tactisch voetbalgebied. Ik ben nu ook bezig mijn trainersdiplomate behalen bij Ajax. Ik loop mee bij Ajax Onder 14. Ik wil dat individuen bijmij komen als ze beter, sterker en technisch of tactisch beter willen worden.Het is mijn doel om de jonge spelers van nu te begeleiden naar de top.’

'Ik loop al een paar maanden mee bij Ajax Onder 14 en ik voel me erin thuis'

Hij haalt het al even aan: een rol als voetbaltrainer. Alsnel komt de laatste vraag van het gesprek naar voren: kunnen we je in detoekomst als trainer in de voetbalwereld verwachten? De Sa sluit niets uit. ‘Ikloop nu al een paar maanden mee bij Ajax Onder 14 en dan merk ik dat ik me erwel in thuis voel. Ik wil de jongens helpen en ze laten inzien wat je ervoormoet doen om het te bereiken. Ik zou het dus kunnen gebruiken voor mijnbedrijf, maar het zou ook zomaar kunnen dat ik ergens assistent word – ofhoofdtrainer. Ik merk wel dat ik het fijn vind om met individuen of kleinegroepjes te werken. Ik vind het interessant om spelers te coachen en bij me tenemen’, sluit hij af.

Jesse ter Haar (Twitter: @jesseterhaar | E-mail: j.terhaar@ajaxshowtime.com)

Also read
De Sa: 'Ajax is altijd goed voor mij geweest'
De Sa begint hoofdstuk als personal trainer en loopt stage bij Ajax: 'Ik loop mee met Ajax Onder 14' (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Saturnina Altenwerth DVM

Last Updated:

Views: 6222

Rating: 4.3 / 5 (64 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Saturnina Altenwerth DVM

Birthday: 1992-08-21

Address: Apt. 237 662 Haag Mills, East Verenaport, MO 57071-5493

Phone: +331850833384

Job: District Real-Estate Architect

Hobby: Skateboarding, Taxidermy, Air sports, Painting, Knife making, Letterboxing, Inline skating

Introduction: My name is Saturnina Altenwerth DVM, I am a witty, perfect, combative, beautiful, determined, fancy, determined person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.